Hướng dẫn mua hàng

1. Chọn sản phẩm hoặc danh mục bạn cần mua

 

2. Chọn Phí dịch vụ -> chọn Số lượng -> Nhấn nút “Mua”

 

3. Bạn chọn “Tiếp tục mua” -> để mua thêm sản phẩm; hoặc “xem giỏ hàng” để thanh toán

 

4. Ở đây, bạn chọn “Xem giỏ hàng” -> tiến hành đặt mua

 

5. Bạn chọn “Tiến hành đặt mua”

Nếu chưa đăng nhập hệ thống bắt buộc phải đăng nhập tài khoản.

 

6. Chọn một địa chỉ Đơn vị làm thông tin XHĐ

 

7. Chọn thông tin thanh toán: Hình thức CHUYỂN KHOẢN / TIỀN MẶT TẠI TS24

 

Hoặc chọn thanh toán trực tuyến

Sau đó chọn tiếp tục

 

8. Kiểm tra lại lần cuối: - > Đặt hàng

 

Nếu là thanh toán trực tuyến, hệ thống sẽ yêu cầu bạn cung cấp tài khoản thẻ.

Thành công, một Email, sẽ gửi đến thông báo thông tin đơn hàng cho quý khách.