Dịch vụ iHQ-C

Thanh toán


* Phải nhập thông tin

0 VNĐ

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Chức năng


  • Đối tượng KK iHaiQuan: 01 Doanh nghiệp
  • Số lượng tờ khai/ giao dịch: Không giới hạn
  • Sử dụng CKS SAFE-CA-S tiêu chuẩn do TS24 cung cấp:

  • Mỗi Doanh nghiệp được kê khai miễn phí 15 tờ khai
  • Không giới hạn số lượng máy tính cài đặt phần mềm

  • Hỗ trợ thiết lập cơ sở dữ liệu tập trung để cùng lúc nhiều máy tính khác nhau có thể làm việc trên 1 hồ sơ