Dịch vụ iHQ-S50

Thanh toán


* Phải nhập thông tin

0 VNĐ

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Chức năng


  • Đối tượng KK iHaiQuan: Không giới hạn
  • Số lượng tờ khai/ giao dịch: 50 / 2 năm
  • Sử dụng CKS SAFE-CA-S tiêu chuẩn do TS24 cung cấp: Không

Mỗi Doanh nghiệp được kê khai miễn phí 15 tờ khai

Không giới hạn số lượng máy tính cài đặt phần mềm

Hỗ trợ thiết lập cơ sở dữ liệu tập trung để cùng lúc nhiều máy tính khác nhau có thể làm việc trên 1 hồ sơ