Chứng thư dành cho Cá nhân

Thanh toán


* Phải nhập thông tin

0 VNĐ

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Chức năng


- Mã hóa dữ liệu, bảo mật thông tin
- Kê khai, quyết toán thuế TNCN
- Giao dịch ngân hàng, tín dụng
- Chứng khoán điện tử
- Mua bán trực tuyến
- Mua bán, thanh toán qua mạng
- Ký Email, ký kết văn bản điện tử....
Chứng thư số cá nhân là chứng thư số dùng để nhận diện các cá nhân trên môi trường điện tử.Chữ ký số tạo bởi từ chứng thư số cá nhân có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân khi thực hiện các giao dịch. Chữ ký số tạo bởi từ chứng thư số này có giá trị pháp lý như chữ ký tay của cá nhân khi thực hiện các giao dịch điện tử Chữ ký số tạo bởi chứng thư số này có giá trị pháp lý như con dấu của tổ chức/doanh nghiệp.

Chứng thư số cá nhân sử dụng trong các giao dịch điện tử như:
- Mã hóa dữ liệu, bảo mật thông tin
- Kê khai, quyết toán thuế TNCN
- Giao dịch ngân hàng, tín dụng
- Chứng khoán điện tử
- Mua bán trực tuyến
- Mua bán, thanh toán qua mạng
- Ký Email, ký kết văn bản điện tử....